Margreta Hillebrand , 16541715 (aged 61 years)

Name
Margreta /Hillebrand/
Note

Margareta kommer med största sannolikhet från en familj Hillebrand i Ystad. En kyrkvärd vid namn Hillebrand Pedersen omnämns boken "Beskrifningar öfver staden Ystad". Handelsmannen Hillebrand Pedersen sägs vara kyrkvärd och delaktig i en låneaffär om 700 dlr mynt - där Hilldebrand antagligen verkade som ombud för kyrkan vid räntebetalning och avbetalningar på lånet. Tiden för detta är 1651 och 1661 - som sammanfaller med ett äktenskap och faderskap för Margareta. I SLÄKTEN PALME har Måns Aq hustru uppgivits vara född i Ystad och det kan på goda grunder antas att hon är dotter till nämde Hillebrand - Annan Hillebrand har ej kunnat språras. Att familjen Aqvilonius, som bodde i Löderup, haft många och säkert mycket familjära relationer till borgerskapet i Ystad är bekräftat på flera sätt. "Många "Aqvilonier" har funnit maka i Ystad".

DÖD: Önnestad C:1 1695-1730 1715: den 17 juni begrofs Prästänkan Margareta Hustru Magni Aquilonii fött i Ystad in conjugio 39 åhr, mortua den 5 (el. 9) Juni vitas 61 åhr, vita pia. Frågan är om hennes 39 åriga äktenskap räknas från makens eller hennes egen död. Det förefaller dock troligast att det är från 1715, vilket betyder att äktenskapet ingicks år 1676 vid ca 22 års ålder, vilket är mera sannolikt än 15 år gammal, som hon skulle varit om hon vigdes 1669. Samtidigt betyder det att hon knappast kan vara mor till Elisabeth resp Bartold.