Pål Friis , 1710

Name
Pål /Friis/
Name suffix
Komminister
Note

Uppges i Sk.nationens personreg nr 34: ".. prestvigd i Önnestad 1 feb 1693" Gift med Lisbeth Aquilonius; " med henne hade han många små fattige barn". Det antages att PF var släkt till Olof Aq:s hustru Margareta Simonsdtr Ingelotz, vilkens mormoder hette Margarette Johansdatter Friis (# 1628) och hennes far var borgmästare i Ystad och hette Johan Frijs (# 1633).

Det fanns helt riktigt en borgmästare i Ystad år. I Ystad Fornm.för. nr XII och XX beskrivs Ystadssläkten Friis tämligen ingående, men den direkta släktförbindelsen till Pål/Paul Friis i Önnestad eller Kristianstad har inte spårats ännu. Friis-släkten från 16-och 1700talen i Ystad är mycket stor.

Lunds stifts herdaminnen (obefordrade präster) anger att PF sannolikt är född i Kristianstad 1660 och brorson till rådmannen där Claus Friis, men faderns namn är ej känt. Blev elev vid Kristianstads skola, student i Lund 1683. Var informator "latinskolemästare" i Gladsax prästgård. Efter Måns Aq;s död var han säker på församlingens rekommendationer och avlade examen inför domkapitlet hösten 1708. Han afsomnade den 13 sep 1710 om aftonen bara 50 år gammal. Han hade varit vicepastor i 28 år. Begravdes samma dag som hustrun. Bouppteckningen i V Göinge 16/11 1710 visar ett ganska stort bibliotek med i övrigt ett fattigt bo. Kommentaren att makarna hade "många små fattige barn" är riktig i så måtto att båda makarna dog i sept 1710 och då var Christina 15 år, Boel 11 år, Brita Catharina 9 år, en son ca 7 år, Magnus 5 år och Anna Petronella 1,5 år.

V Göinge Hrd dombok: 1703 sid 65, pgrf 45: Pastoren vällärde Påhl Frijs i Önnestad Sifwert Persson ibm angående dess angifna klagoskrift till det högvyrdige consistorium i deverse måhl, käranden begärde uppskov. 1704 sid , pgrf 41: Pastoren vyrdige och vällärde Hr Påhl Frijs i Önnestad, för skulldsfordring 44 D 29 Smt och på sin svärmoders vägnar 21 D 4 (för käranden fullmächtige hr Mathias Blöhmer)

EMAIL: Från Anders Berg 18.10 2000 Påhl Friis i Önnestad hann, för vår skull, lyckligvis inte bli kyrkoherde utan dog som komminister. Därför finns han med i bandet av Carlquists herdaminne med de obefordrade prästerna.Där framgår lite men inte alls allt... "Född sannolikt i Kristianstad omkr 1660 och brorson till rådmannen där Claus Friis [enligt bou Kristianstad 1689 26/7], men faderns namn är ej känt. Elev i Kristianstads skola. Student i Lund 1683, informator, latinskolmästare... " (osv med uppgifter om hans karriär). Hustru och 8 barn redovisas.