Magnus Friis , 17051760 (aged 55 years)

Name
Magnus /Friis/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

Kyrkoherde i Svalöv: Se L St Herdam, sid 519. Herdaminnena upptar felaktigt Margareta Aquilonius som moder. Korrekt i delen med obefodrade präster sid 38.

Prv 1737 i Kristianstad och verkade i Kiaby och Ivö som komminister några år. Blev 1759 kyrkoherde i Svalöv men i kyrkoboken där är det antecknat att han "för den stora sjukdom, som han vari bejakad sedan october månad, intet hunnit förrätta ämbetet en enda gång". Vid bouppteckningen uppgick tillgångarna till 1504:- och skulderna till 630:-.

I bouppteckning efter morbrodern Christian Aqvilonius - Helsingborg/Kropp juni 1750 - finns inga bröstarvingar utan Christians syskon blir arvsberättigade. Med då Elisabeth Aqvilonia är död inträder istället hennes barn som arvingar, varför det är Magnus som antecknas som arvinge. Notabelt är att han är ensam om detta, vilket måste betyda att alla hans syskon sannolikt är döda.