Barthold Aquilon ,

Name
Barthold /Aquilon/
Note

Student Skånes Nation 1695, i Blekinge nation 1697 (nr30) Är möjligen "den fattige vandrande mannen Aquilon", som begrovs i Vinslöv 9 april 1751. Han omnämns som dopvittne vid några tillfällen under åren 1695-1699 och kallas då studiosus Bärtell Aqvilonius, eller Bertell Månsson Aqvilonius.

Med tanke på studentanteckningen 1695 skulle han kunna vara född ungefär 1675-78 KÄLLA: Skånska Nationen I, år 1695 nr 264.

I juni 1750 förrättas i Kropp /Helsingborg/ bouppteckning efter brodern Christian Aqvilonius. Eftersom denne inte hade några bröstarvingar var det i stället syskonen som inträdde som arvsberättigade och i redovisningen upptagna syskon finns Fredrik, Elias och Sofia samt avlidna systern Elisatbeths enda levande barn sonen Magnus Friis. Man kan genast konstatera att Bartold inte finns med i syskonskaran. Om det verkligen är Barthold som begrovs i Vinslöv 1751 kommer frågan om arvsskiftet i Kropp 1750 i ett nytt perspektiv. Varför är han inte med i den uppräknade syskonskaran? Är det en annan Aqvilon som dör i Vinslöv? Enligt forskarkollegors erfarenheter, var man noga med att arvingar kallades att själva eller genom ombud närvara vid bouppteckningar. Då Barthold inte är omnämnd beror detta med säkerligen på att han är död före brodern Christian och därför heller inte kan vara den Aqvilon som dör i Vinslöv. Vinslöv och Önnestad är ju trots allt grannförsamlingar. Det förefaller därför egendomligt att släkten i Önnestad inte skulle känna till broder Bartholds förhållande. Resonemanget leder också till att Barthold inte efterlämnade egna arvingar.