Hillebrand Pedersen , 1651

Name
Hillebrand /Pedersen/
Name suffix
Handelsman
Note

Se anteckningar om dottern. Närmare uppgifter om hustru och barn finns inte.

BIOGRAFI: En kyrkvärd vid namn Hillebrand Pedersen omnämns i en bok "Beskrifningar öfver staden Ystad". Handelsmannen Hillebrand Pedersen omnämns som kyrkvärd och delaktig i en låneaffär om 700 dlr mynt - där Hillebrand antagligen verkade som ombud för kyrkan vid räntebetalning och avbetalningar på lånet.