Nils Aquilon , 1703

Name
Nils /Aquilon/
Note

"Söndagen den 18 oktobris 1703 introducerades Fredrick Aquilonius hans hustru . ... (Catrena) en sons födelse hemmadöpt wedh namnet Nils."

OBS! Textavsnittet nedan är under radikal revidering. Behålles tills detta är gjort.

Det är sannolikt den Nils Aqvilon, som antecknas som inspektor och kronolänsman i LANDSSTATENs register för Oxie härads östra distrikt: Följande är skrivet om NA sid 162: "7. Nils Aqvilon; inspektor; kronolänsman 1755 3/4; avsked 1759 14/6, som han begärde för att kunna söka en annan lägenhet, som vore mera tjänlig för honom. Under år 1756 hade Aq och kronolänsman Peter Schönbeck (Luggude h ö d) överenskommit om tjänstebyte. A tyckte bättre om skogsbygden, och S trodde sig kunna få större inkomster på slättbygden. Ärendet underställdes KMB prövning, men förföll genom att Schönbeck strax därefter dog."

Efter dotter Anna Cajsas födelse finns inte något ytterligare antecknat om NA, vilket kan tyda på att han flyttat från Glimåkra. Det förefaller sannolikt att Nils Aqvilon är den som benämnes arrendatorn på Duckarps gård i Äsphult där han såväl hans fader som syster Anna Margareta och hennes man Paul Sundholm också bor enl katekesmilängd 1747. Arrendatorn är kvar 1753 medan fadern sannolikt är avliden ett á två tidigare och systern med make flyttat till Tollarp.

Det är Nils som kommit till Oxie härad och som sedan längtar hem till skogsbygden igen.