Lars Olofss Aquilonius , 1665

Name
Lars Olofss /Aquilonius/
Name suffix
Klockare
Note

Klockare i Löderup, enl äldre herdaminnen (Cavallin) men ej bekräftat av Carlqvist.

Enl EOJ Aqvilons släktutredning (1920) var Lars Aq "myndig storbonde. Utgick som ryttare i Kung Karls här under Stenbock. Flyttade från Wemmerlöf (?) till Hardeberga. Lefde ännu 1735." Hans flyttning till Hardeberga kan troligen haft samband med att Peter Carstens, som blev präst i Hardeberga 1699, hade 1682 vistats i Löderup som informator där Lars och han blivit vänner.