Petrus Palm , 17051759 (aged 54 years)

Name
Petrus /Palm/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

PP fick efter föräldrarnas död försörja sig som informator - var bl a i Närke hos greve Claes Bonde. Han kunde senare återta studierna, blev lärare vid Lunds skola och fick senare magistersexamen. Kyrkoherde i Lövestad 1741. Var också pastor vid södr skån rytteriet. PP hade stora litterära intressen och samlade ett ansenligt bibliotek. Prästgården brann 1744 och PP förlorade sitt dyrbara bibliotek och allt annat som han på 120 vagnslaster skall ha medfört till Lövestad. Efter denna olycka tycks han fått stora ekonomiska bekymmer. PP och hans barn upptogs bland de fattiga släktingar till vilka Catharina Palm testamenterade (efter 1757) sin kvarlåtenskap.

Källa: "Släkten Palme" Hans samtida och elev SOMMELIUS har gjort en biografi över PP i "SKÅNSKA CLERECIETS HISTORIA", del III sid 223-225.

Gift 2o med Catharina Elisabeth Kröger fr Karlshamn.