Inger Palm , 16951773 (aged 78 years)

Name
Inger /Palm/
Note

Gift med faderns och senare makens efterträdare i Ö Sallerup.

"Inger Palm, vars dopnamn på hennes gamla dagar ej sällan försvenskades till Ingrid, överlevde länge även sin andre make. Vördad och avhållen av fränder och församlingsbor, bodde hon kvar i Östra Sallerups prästgård, där den ene kyrkoherden efterträdde den andre. Ännu vid 1764 års prästval ingav hon en egenhändigt undertecknad röstsedel, därmed visande sitt intresse för församlingarna. Hon dog i fädernehemmet den 28 oktober 1773, nära åttio år gammal. ..... I sitt senare äktenskap hade Inger Palm verterligen ett enda barn, dottern Elisabeth Corvin, som blev gift med Hans Horster, kyrkoherden i Esphult och Linderöd av Gärds härad. "

KÄLLA: Citatet hämtat ur "SLÄKTEN PALME intill 1815" sid 359-360.