Josef Johannis Bolmstadius , 16691739 (aged 69 years)

Name
Josef Johannis /Bolmstadius/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

BIOGRAFI: Josef föddes i en bondefamilj i Angelstad s:n i Kronobergs län. Föräldrarna dog är pojken var ganska ung. Enl uppgift föddes Josef under mycket svåra omständigheter för modern, Fadern bad till Gud och lovade om att om förlossningen fick en lycklig utgång skulle de barnet "Herranom alldeles upofra". För att stå vid sitt ord blev pojken satt i Växjö skola och kom sedermera att bli inskriven vid Lunds universitet 1691, där han fick teol. ex 1693. Han prästvigdes till Vä 1694, men redan efter 5 år bad han om "en tjenlig vacantz på landet" p g a att han tyckte att krafterna börja svikta. Han blev då forordnad till Tryde år 1700. År 1712 klagade han till domkapitlet att ha inte kunde försörja sin familj på den lilla lägenheten, eftersom han fick allt mindre i tionde p g a att många gårda låg öde och flera gårda under Örup och Kåseholm löstes in och las under herrgårdarna. Han fick inte gehör för sin begäran, ej heller på begäran att få bli prost.