Anna Aquilonia , 17081755 (aged 47 years)

Name
Anna /Aquilonia/
Note

Vid begravningen framfördes ett sorgekväde av Christian Sylvan. Originalet förvaras på LUB. På dess första sida står följande: "Då Kyrkoherdens Wälärewördige ock Höglärde HERR MAGISTER PETER HEGARDTS i Lifstiden Älskeliga Maka Dygdädla FRU Magisterskan nu hos Gud Saliga Fru ANNA AQUILONIUS jorfästades i Håslöfs Kyrka den 5 Februar. 1756 framgavs detta af en Christeligen sörjande Broder." ---

Makarna Lars Morsing och AA hade fyra barn och i äktenskapet med Peter Hegart fick AA fem barn; allt enl anteckningar i privat släktutredning från 1920.

KÄLLA: Sjöström, Skånska nationen, nr 611, 833.