Olof Palm , 16961760 (aged 63 years)

Name
Olof /Palm/
Note

Gift med Brita Katrin Sundius. Prästvigd 1722, blev slutligen prost i Frenninge. Han fick ett bekymmersamt liv enl Lunds stifts herdaminnen, Frenninge sid 508-10. En utförlig levnadsbeskrivning finns i samlingsverket "SLÄKTEN PALME fram t o m 1815".

I Sjöströms Skånska Nationen sid 149 finner man följandeanteckning: Han hade rätt stor skuld, hvars uppkomst han förklarar sålunda:"Kan ej förvåna någon, som har sig bekant huru vi begynt på bar botten, suttit fem år på half kaka, medelst begges vår svaghet måst fem år å rad ligga vid Helsingborgs surbrunn, trenne gånger undergått fäsjukan m fl nogsamt bekanta tryckande omständigheter, förutan den bedröfliga eldsvådan som oss senast öfvergick, vi ej heller ätit vår beta ensamma."