Johan Aquilon , 17311779 (aged 48 years)

Name
Johan /Aquilon/
Name suffix
Klockare
Note

FÖDD: I Födelse-Dopboken Huaröd 1730-1767 C:2 45733 fanns följande text: "Anno 1731 den 30 januarij födes et ägta drengbarn på No 2 Gresma södergård af Nils Auqvilonius och hustrun Brijtta Hijsing, den 2 februarij buret till döpelsen af Madame Anna Stina Möller.. Gresma och kallat Johan. Vittne där till Måns Jonsson i Gresma hustr Ingiär Carlsdtr i Huarÿd."

Uppges vara svärson och brorson till klockaren Elias Aquilon i Önnestad. Enligt Nils Jönssons bok: "Bland präster, bönder och gärningsmän i en gammal göingesocken" sid 30 påstås Christian Aquilon vara fadern till klockaren Johan. Det är inte korrekt. Johans dopnotis har inte återfunnits i Önnestad eller i Kropp där Christian finner sin hustru. Efter omfattande efterforskning framkommer den i Huaröd, varvid Christian helt kan uteslutas. Istället är det den orolige och ofta flyttande Nils Aquilon som är fadern, varvid åtskilliga pusselbitar faller på plats.

Innan det avgörande beviset - födelsenotisen fr Huaröd - fanns ett antal starka indicier som pekade på att Fredrik AQ:s son inspektorn Nils A är fader till klockaren och f d skrivaren Johan.

  1. Namnet Johan förekommer ofta i Eketräsläkten och kan också vara en hedersbetygelse till Nilsþ([avlidne ?] bror Johan).
  2. Ålderskillnaden mellan far - son - sonson är rimliga, födda 167(7) - 1703 - 1731.
  3. Att klockare Johans hustru är en Aquilon är belagt. Johans dödsnotis anger att han : "warit gift med sin faders Cousin Margareta Christina Aquilonia".
  4. Johan namnger sin första son Carl Fredrik bl a efter farfar. Johans mor heter Birgitta - ett namn som återkommer hos Brigita Sofia, Nils heter ju fadern, Elias heter svärfar.
  5. Farfar Fredrik hade kvalificerade läs- och skrivkunskaper. Fadern Nils är även han en skriflärd som också upprätthåller offentliga uppdrag. Johan blev först gårdsskrivare på Mölleröd och sedan på Ingelstad Kongsgård. Han antecknas också som "taffeltäckare" eller uppassare vid första sonens dop.

Vid en dop i Önnestad den 25 mars 1756 finns som vittne bl a dels Anna Elsabeth Aqvilonius och dels Johan Aqvilon. Detta måste vara Elias dotter samt hennes syster Margareta Christinas man Johan.

Det är frågan om Johan lärde till klockare av svärfar Elias kanske redan som ung pojke. Elias upprätthöll tjänsten under många år och i väntan på vakansen fick den skrivkunnige Johan försörja sig med olika skrivararbeten på annat håll till 1767 då Elias definitivt slutat spela.

Äktenskap: År 1752 finns antecknat"7 februari vidges gårdsskrifvaren vid Ingelstad Kongsgård Johan Aqvilon & Margaretha Christina Aqvilonia i Önnestad..."

DÖD: Om Johan Aquilon står det i dödsnotisen 1779 följande: "den 8 oktober skedde jordfästning på gifte klockaren Johan Aquilon i Önestad som begrofs i kyrkan, warit gift med sin faders Cousin Margareta Christina Aquilonia och haft med henne barn ... , dödde af twinsot den 7 oct. 49 år gammal." Bouppteckning 1/12 1779 (1777-79:91) Landsarkivet LUND, ger upplysningen att "aflidne klockaren Johan Aqvilon i Önestad som med döden afled den 30de sistlidne september och efter sig lemnadt dels Änkan Margareta Christina Aqvilon, ..... 4 söner och en dotter": Carl Fredrik 29 år, Brigita Sophia 20 år, Nils Petter 18 år, Elias Gustaf 10 år och Christian 6 år.