Sophie Brita Aquilonia , 17591819 (aged 60 years)

Name
Sophie Brita /Aquilonia/
Note

"Den 5 aug christandes Brita Sophia född i Önnestad den 29 juli på nr 5. Föräldrarna Johan(nes) Aqvilon och Margareta Christina Aqvilonia. 1)Fru magister hustru Anna Margareta Kropp från Näsby. 2)Vice länsman Magnus Fredrich Aqvilon 3)Jöns Bäckman (Bochman?) 4)Hans Larsson uti Önnestad."

Upptagen som "dotteren Brigita Sophia på 20 åhret gammal" i Bouppteckning 1/12 1779 (1777-79:91) efter fadern.

Ur dödboken Färingtofta 1819:"October 23 dog enkan Sophia Allqvilon i Hallarehuset af lungsot och begrofs den 1 nov 70 år gl."