Johanna Svensdotter , 1790

Name
Johanna /Svensdotter/
Note

"Dotter Johanna född den 1 jul kl 1 fm på Snelleröd och döpt d 4 i s m. Fadern ladufogden Sven Åkasson ibm, modren Brita Sophia Allqvilon ibm. Vittnen voro från Önnestad leitnanskan Lena Brita Löfvenschöld ibm, ladufogden Tufve Eskilsson ibm, och Ola Nilsson Holmabygget."

Ett dokument med följande lydelse har hittats: Här en avskrift:

"Då jag ingick äcktenskap med min nuvarande man Jöran Svensson, giordes för ord att min Son Carl Wilhelm som jag hade före äktenskappet, skulle af min tillfallande o/3 del i boet, blifva lika arftagare med de barn som under äktenskappet samman aflats - men som det ej blef skrifteligen uprättadt, så vill jag nu i anledning deraf här med för ordna att bemäldte min Son Carl Wilhelm skall efter min död, såsom samsyskon med mina andra barn ärfva sin andel av min tilfallande lodt i boet af så Lösa som Fasta ägendommen vilket till framtida efter rättelse lända bör. Röaled den 26te September 1829 Johanna SvensDoter

Med förestående förklarar jag mig nöjd att min styfson Carl Wilhelm får deltaga i dess möderne arf - försäkrar utsuprior(??). Jöran Svensson"

Johanna Svensdotter var 1836 boende i Röaledshus, Färingtofta förs. Ingen anteckn om vart hon flyttat.