Anna Cajsa Aquilonia , 1735

Name
Anna Cajsa /Aquilonia/
Note

Glimåkra C:2 1729-51 1735 Den 9 januari döptes hemma för sin svaghets skull, Nils Aquilons dotter i Häggeryda och kallades Anna Chaisa, född den 7 dito kl 2 e:m: hölts wid dopet af Fru Inspectorscan Chatarina Eketräd, ibidem, faddrar, Nils Ingemansson och Kiäll Knutsson, i Häggeryda.

Hon konfirmerades i Önnestad 1751 13/3 (enl extra notering i marginalen är hon född 1735) "År 1751 den 13 martii öfverhördes Jungru Anna Catharina Aqvilonia, födt i Glimåkra .... ... catechesen."

Var 1854 3/11 dopvittne hos sockenskräddaren Truls Nilsson och Hanna Hansdotter i Önnestad nr 15. Gifte sig året därpå med Jonas Segervall, som var klockare i Råbelöv/Fjälkestad.

ÄKTENSKAP: Önnestad C:3 vigda 1755 Lördagen den 1 Octobris vigdes Klåckaren vid Fjälkestad och Råbelöv församlingar Jonas Segerwall och Jungfru Anna Caisa Aquilon i Önnestad boende i Fjälkestad, lysningen ....? ... på att ..... 16 åhr.