Karna Svensdotter , 17681853 (aged 84 years)

Name
Karna /Svensdotter/
Name suffix
Barnmorska
Note

Epost: 2000-10-28 fr Gunnar Cederholm: HEJ TAPANI Jag for ner till Stadsarkivet och tog fram V Göinge hd årsskrift 1991, mycket riktigt där där fanns ett dussin sidor om Hörjas "historia" Under rubriken Barnmorska och koleraberedskap, började texten med följande; Barnmorska fanns antagen i Hörja sedan 1810-talet. I över tjugo år uppehölls tjänsten av Karna Svensdotter i Aggarp, maka till torparen Gustaf Aqvilon. Hon uppbar lön i Spannmål av socknen. 1837 fick hon avsked, då hon vid 69 års ålder ansågs "otjänlig till en så viktig förrättning". Hon bör ha startat tjänsten ca 1816. Var hon 69 år 1837 bör hon vara född 1768. Det är ju klart att det är Elias Gustaf som blev torpare.Där måste ju finnas barn till denne AQ, eller hur?