Christian Erman , 1704

Name
Christian /Erman/
Name suffix
Apotekare
Note

Efterträdde fadern som apotekare i Lund. Erhöll privilegiebrev som apotekare å apoteket Svanen i Lund 19/12 1671, kanske mer pga faderns renome' än egen förtjänst.
Enl uppg i Sveriges Apotekares historia (sid 920) fick han dock åtskilliga besvärliga år med dess skötsel. Det var ju inte så märkligt med tanke på de förutsättningar som gavs honom. Det stora arvet efter fadern delades på flera syskon och att konsolidera apoteket Svanen i rådande krigstider kan inte varit enkelt. De i Lund förlagda danska trupperna hösten 1676 hade sannolikt stora krav på medikamenter ur förråden och man kan med fog anta att den försvenskade apotekaren inte fick den betalning han hade rätt till. Efter slaget utanför Lund i dec 1676 fylldes staden med sårade krigare - en situation som ytterligare medförde påfrestningar på apotekets resurser. Tillgången på råvaror blev också starkt reducerad - med ömsom danska och svenska trupper i grannskapet. De skånska krigen var alltså mycket betungande för Christian Erman. Olyckorna kulminerade i den brand som Kristian V lät påtända sommaren 1678 då stora delar av staden brann ner varvid bl a apotekshuset blev mycket illa skadat. Christian Erman klagar sin nöd i brev den 12/7 1692 till generalguvernör Ascheberg och skriver att fienden låtit bränna huset och gården och allt han ägde utplundrades och själv blev han satt i fängelse i ett halvår.

Han var nära att förlora sin apotekarrättighet, men lyckades ställa det i acceptabelt skick - bl a tack vare årligt hyresbidrag från konsistoriet - eftersom han ännu 1699 var kvar som apotekare, men redan året efter fanns en ny apotekare i Lund och Chistian Erman fick draga sig tillbaka. Antagligen fanns en viss skam i detta, då Erman från 1677 och några år varit en av stadens fyra rådmän. Ur Ernst Thysells FRÅN FLYDDA TIDER I VÄLINGE OCH KATTARP med anledning av en kyrkkrona som Christian och hustrun skänkt: ..."Mässingskrona i Kyrkan var ett präktigt stycke om 1 lispund och 16 skålpund. Den äger följande ingravering: Denne lysekrone foraere Christian Erman oc Margareta Cassia till Guds Aere och Wellinge kirckes beprydelse aar Christi MDCLXXIV =1674. Denna ljuskrona försåldes 1872.