Sibylla Jöransdotter Ebbelman , 16491711 (aged 61 years)

Name
Sibylla Jöransdotter /Ebbelman/
Note

Inga säkra uppgifter om födelsetid funna, mer än vad Carlqvist noterar i herdaminnen att Sib.Ebbelman dog 1711 17/2, vilket ger födelse till slutet av sept 1649.

I Cavallins herdaminnen hittas följande anteckning till Caspar Schönbeck, som blev Sibylla Ebbelmans 2:a make i Välinge: "Gift 1. m företädarens enka Sibylla Ebbelman, med vilken han icke hade några barn; hon plågades af `sällsamma tankar', och domkapitlet förmanade honom 1709 "att ej för hårdt hantera sin hustru, utan umgås med henne såsom medh en svag person och låta henne bestyra något i hushållet."

Carlqvist antecknar i L St Hm (sid 159) om Sibylla Ebbelman: "Hd prosten O. Troilius rapporterar till CE 1709 13.7, att hon efter en stöld i prästgården ""blivit så sällsam och underlig"", kört i väg sitt tjänstefolk och ""söker ensliga ställen"" samt endast med möda hindrats från att bege sig till guvernören och klaga."

Caspar Schönbeck gifte om sig redan 8 månader efter Sibyllas död.