Paul Erman ,

Name
Paul /Erman/
Name suffix
Klockare
Note

Denne Paul är troligen den Paul som om nämns i Skånska Nationen av Sjöström. Det är också han som år 1708 skriver till biskopen och tackar för utnämningen till klockare i Slågarp och där han ber att fåbehålla helgonskylden, en förmån från den danska tiden. Det var en icke obetydlig naturaförmån som sockenmännen lämnade till klockaren, men samtidigt ålades klockaren att betala 10 dsm till Malmö schola.