Catharina Maria Palme , 17451798 (aged 53 years)

Name
Catharina Maria /Palme/
Note

Barnlöst äktenskap. Bpt 11 sep 1798. Bouppteckningen visar ett ganska förmöget bo, innehåller infört testamente mellan makarna av den 10 mars 1785, vari det kort bestämmes att efter den enes död skall allt tillfalla den överlevande, men att det efter dennes död skall delning ske mellan bådas arvingar. Till detta testamente har "afledne Fru Prostinnan Catharina Maria Palmes ende broder och arfwinge" - Eric Palme - antecknat sin belåtenhet, Norrviddinge 3 jul 1798.