Johan Jakob Erman , 18041885 (aged 80 years)

Name
Johan Jakob /Erman/
Name suffix
Klockare
Note

Ur Matrikel öfver Klockare_lägenhterna i Lunds Stift och dess Innehafvare År 1842 finns antecknat i Östra Sallerup och Långaröd antecknat: Lägenh tillsätt af Past och Församl; areal 40 Tld, deraf 4 öppen jord, och äng till 24 lass hö; Helgonsk 33 T:or, hvaraf, vid blifv ledihet, till folkskolor ino Förs afgå 13 T:or; Ink 323 Rdr; innehafves af JOHAN JACOB ERMAN, f 1804, tilltr 1833.