Peter Erman , 17801860 (aged 79 years)

Name
Peter /Erman/
Name suffix
Klockare
Note

Ur Lund stifts årsböcker 1821 om Klockarelägenheter hittar vi följande anteckning: "Klockarelägenheten tillsättes af Egaren till Skarhult (vide Patronbr.). Boställe ett Gatehus N:o 21 i Strö, med 5 t.d åker, äng till 6 lass hö; betesmark; helgonskyld 18 t:r korn; Ostmjölk, Påskmat, Torfjord. Klockare: Peter Erman, född 1780, tillträdde 1802."