Karl August Emanuel Erman , 18461929 (aged 83 years)

Name
Karl August Emanuel /Erman/
Name suffix
Klockare
Note

Klockare efter fadern i Ö sallerup den 11 april 1890. Anders Olsson har i Lunds stifts Organist och kantorsförenings minnesskrift 1949 skrivit om denne man. Han tog organistexamen 1874 och vikarierade i flera år innan han fick tjänsten. Hans lön var omkring 660 kr pr år.