Henric Moderus , 17181808 (aged 90 years)

Name
Henric /Moderus/
Name suffix
Klockare
Note

Domboken 29:e oktober 1761 Mål nr 5: I detta mål instämde klockaren Henric Moderus avskedade soldaten Lars Segerholm för "det att han uti klåckarens hus giort hemgång och honom med skiällsord öfwerfallit. Moderus som var sjuk och sängliggande kunde inte själv närvara vid rättegångstillfället men hade genom "Wälacktade Länsmannen Söderberg" inlämnat sin stämning. Enligt Söderberg skulle en förlikning kunnat ske, men detta förnekades bestämt av Segerholm, som påstod sig vara mest förödmjukad där Moderus skulle skymfat hon med skällsord som "lantlöpare, gammal skiälm, satans smålänning mm". Målet uppsköts till nästa ting, men till rättens irritation kom inte Moderus. Han kom heller inte trots vitesföreläggande till den tredje rättegången. Målet togs inte upp fler gånger.

Bouppteckning 1/8 1808. Moderus efterlämnade två arvingar sonen Lars, komminister i Näsby och dottern Ulrika gift med klockaren Jöns Hallberg i V Nöbbelöv.