Jöns Nilsson , 17671841 (aged 73 years)

Name
Jöns /Nilsson/
Note

I V Nöbbelövs husförhörsläng 1798 anges att JN bor i (prostgårdens?) gatehus med hustru (bräcklig) och 4 barn. Sonen Lars föddes bara 6 mån efter föräldrarnas vigsel. Övriga tre är säkert hu Helenas minsta barn från äktenskapet med organisten Eric Nyman - troligen Erika *1789, Hans Petter *1786 och Anna Maria *1783. Jöns Nilsson Med hustru Helena Handtr återfinns i V Nöbb. HfL 1820-1827, för Helen finns ant död 3/7 22, samt dotterson Gustaf f 1816 27/2 Malmö. Dessutom Mod. Erica Möller Nyman, f 1789 29/7 i Nöbelöf, och i kolumn "Kom från" Ystad 1921. År 1806 när Anna Maria gifter sig med drängen Bengt Nilsson är det Jöns Nilsson som är giftoman å hustruns vägnar. Jöns Nilsson gifter sig år 1823 (56 år gammal) med Cronwalls änka Elsa Larsdotter.

Det är något märkligt hur namnet Nyman följt med barnen. Helenas barn i äktenskapet med Erik Nyman har naturligtvis familjenamnet Nyman. Detta namn används tydligen också på son Lars ibland, liksom att Helena också vid något tillfälle benämnts Helena Nyman.

Regent i Sverige är Adolf Fredrik det år Jöns Nilsson föds. I Malmöhus län var Greve Johan Cronhielm landshövding.