Helena Hansdotter Sjörin , 17531822 (aged 68 years)

Name
Helena Hansdotter /Sjörin/
Note

Ur vigselboken 1780: "16 april sammanvigdes organisten i Nöbbelöf Eric Nyman och jungfru Helena Sjörin, dersammastädes." Makarna hade dock lite för bråttom, så de blev båda dömda i ett s k lägersmål, som egentligen handlade om "otuktigt leverna före äktenskapet". Första barnet föddes bara 2 månader efter vigseln. Se även noter till makarna Eric Nyman, resp Jöns Nilsson. Hon har även benämnts Helena Hansdotter Sieurin. Hansdotter kan förbrylla men kan också bekräfta anorna om man ser att fadern heter Johan. Johan är kortform av Johannes varur även härleds kortformen Hans.! Ur V Nöbbelövs dödbok hämtas följande anteckning från 1822:"Juli 3 H;n på Nöbelöf Jöns Nilssons hustru Helena Hansdotter af lungsot begrofs den 10. Född den 30 okt 1753 i Nebelöf. Hustru Helena 68."

En bouppteckning efter Jöns Nilssons hustru, Helena Sjögren(!) den 11 juli 1822, är ett namnfel och avser Helena SJÖRIN. Värt att forska vidare på.