Christian Lorentz Wannér , 1809

Name
Christian Lorentz /Wannér/
Note

Dopboken 1809 den 17 sept sägar bl a följande: "föddes af.... Rasmus Wanne'r och dess hustru Fredrica Mirendorff (20) en son . .... kallad Christian Lorentz ...." Födda i Malmö Caroli

Datum 1809-09-17 Datum avser födelse

Barnets förnamn Christian Lorentz efternamn
Dödfödd Kön pojke Antal födda 1 Paritet
Äkt. börd inom äktenskapet


Moderns förnamn Fredrica efternamn Mirendorff
titel ort
ålder/födelseår 20


Faderns förnamn Rasmus efternamn Wannér titel kammartjenare ort


Dopvittnen
Övrigt
Sidnummer Årsnummer
Sida i Hfl Källa Malmö Caroli CI:7.

År 1847 återfinnes en flicka i dödboken: "2/7 dog arbetskarl Christian Wane'rs dotter Fredrica Christina af tärande sjukdom 3 mån 13 d. Begrofs den 7e." Flickans namn visar tydligt släktskapet med Fredrica Mirendorff, som ju var farmor, om än avliden sedan 20 år tillbaka