Gustaf Stockman Salée , 17841840 (aged 55 years)

Name
Gustaf Stockman /Salée/
Name suffix
Husar
Birth

ArkivDigital AID: v61753.b234 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v61753.b234

Military

Riksarkivet Bildid: A0052149_00320 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052149_00320

Military

Riksarkivet Bildid: A0052150_00352 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052150_00352

Marriage

ArkivDigital AID: v103040a.b1370.s265 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v103040a.b1370.s265

Military

Riksarkivet Bildid: A0028938_00194 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028938_00194

Military

ArkivDigital AID: v376667.b1950 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v376667.b1950

Residence

ArkivDigital AID: v111623.b17.s27 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v111623.b17.s27

Residence

ArkivDigital AID: v111608.b95.s191 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v111608.b95.s191

Residence

ArkivDigital AID: v109846.b16 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v109846.b16

Residence

ArkivDigital AID: v109839.b152.s148 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v109839.b152.s148

Death

ArkivDigital AID: v109863a.b1230.s120 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v109863a.b1230.s120

Death

ArkivDigital AID: v109857.b45.s13 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v109857.b45.s13

Note

Namnet stavas olika i kyrkoböckerna: Saleé är vanligast men varianter med Sahlé och Sallé finns. Några forskare antar att namnet kan ha sitt ursprung i Frankrike där "Salle" är tämligen vanligt. Det tyder då på att en fransman, sannolikt officer har kommit till Sverige, kanske som en följd av GIII:s stora intresse för allt som var franskt.

Gustaf Salleé föddes under G III regeringstid, växte upp under Gustav IV Adolfs vanstyre. Samma år som Karl XIII blir regent skrivs G Salleé in vid Kronprinsens husarer. Var Saleé med vid Kvidingen hed när kronprins Karl August hastigt dog? Karl XIV Johan var regent 1810-1844. Gustaf Salleé upplevde under sina ca 50 år 4 kungar.

"Gustaf Salée tjänstgjorde som skollärare i Bara, Brågarp och Sjörup. Sist kända vistelse N Vallösa, Sjörup, enl husförh.längd 1836". I hfl fr Garnisonsförsamlingen omkr 1814/1816 finns antecknat att hos GS o Fredrika M bodde "styvsonen Chistian Lorens Warnér."

Enligt uppgifter från Skånes Soldatregister kan födelseorten finnas i Östergötland. GS tillhörde Naffentorp rusthåll i Bunkeflo, Oxie, till vilket han antogs 1816 3/9. Han var f d husar med 7 tjänsteår vid Kronprinsens Husarer. Avsked 1826 24/1. Var 173 cm lång. Gustaf Saleé tillhörde Geijers kompani med nr 68. Han fick inträda i aktiv tjänst och var med i den svenska armé som i dec 1813 deltog i ett fältslag i Bornhöft Holstein. För sina bedrifter där fick han medalj för tapperhet i fält. Detta betydde sannolikt att han dödat åtminstone en fiende under strid. Han kom troligtvis undan de aktiva åren utan skador, då anteckningar om sådana inte finns.

I Malmö finns alla noteringar i Garnisonsförsamlingens mycket knapphändigt förda noteringar. Det är inte möjligt att utläsa var familjen bodde. Makarna förekommer ibland som dopvittnen till andra husarers barn. Dessa kontakter tyder på ett socialt liv i en dåtida medelklass. Familjen flyttar från Malmö 1825 till Brågarp och är enl hfl A1:1 skrivna på Greve nr 7 1826 coh 1827. Här finns också ant att hustrun dör 1826. Det yngsta barnet, sonen Jonas August, flyttar från Brågarp 17/5 1826 och återfinnes från detta år i forsterhem i Malmö. Troligen var modern svårt sjuk eftersom pojken blir fosterhemsplacerad innan hon dör i augusti månad 1826. Det förefaller som änkemannen Gustav Saleé tillsammans med dottern Sophia flyttar från Brågarp till Sjörup år 1829. Varför familjen flyttat till denna sida av Malmö är inte känt, men det kan ju ha med koncentrationen av militär till området att göra. En annan husar, Vilhelm Saleé (född 1807) är bosatt i Gessie eller Husie - m a o tämligen nära. Säkerligen släkting, men hur? (24/5 1995) Genom släktforskaren Clary Kronkvist, Eslöv, bekräftas att Gustaf var skolemästare men det är en något oklar anteckning i hfl eftersom den upptar "f d skolemästaren Gustav Saleés hustru Maria Hartman". Han omnämnes inte själv men hon antecknas inte som änka. Denna notering finns för Varmlösa 14 i Katslösa år 1837. Enl hfl fr Sjörup 1836 finns f d skolemästaren Saleés hustru Maria Hartman antecknad på S Vallösa nr 4. Hon är född i Malmö och det är klart att Gustaf Saleé kände en familj Hardtman, vilket bevisas av att Gördelmakaren Hardtman och en jungfru Anna Hardtman är dopvittne år 1816 i Malmö vid sonen Carl Gustaf Fredriks dop. Månde någon gammal kärlek ha blossat upp?? Det är uppenbart att Gustaf gifte om sig och det bör ju skett någon gång efter 1826. Han var ju bara 40 år gammal. Det är dock anmärkningsvärt hur anonym GS blir efter sitt avsked från armén.

I HYBY F:1 sid 120, 1840 döda står 24 febr död, begr, 26 .Text: Enkl. Gustaf Sallé fr. Resåkra, pensionär f.d. skollärare för några barn i Resåkra (Rabygget? svårläst) m.fl., 55 år 7 mån 3 dag.

Detta bör vara det slutliga beviset att den gamle krigaren har stupat. OBS där står Enkl. Han tog nog lite patentare att han inte var omgift med Maria, det gick då lättare att få kvinns./Gunnar C

Om åldersuppgiften är korrekt innebär det att Gustaf Sallé verkligen var född 1784 och inte 1786 som också angetts.

Uppdatering 2020-12-22 I Sjörup (M) AI:6 (1827-1830) finns en notering om födelsedatum 28/9-1784 i Strängnäs. Exakt detta datum, i Strängnäs, föds en son till Emanuel Stockman vid namn Gustaf. Gustaf Salées släktskap med familjen Stockman bevisas slutgiltigt genom broderns, Carl Eric Stockman, testamente den 12 februari 1819 [Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:411 (1819)] "Så som jag utom min kära hustru och våre barn icke äger någon mer anhörig än den broder Volontären vid Kongl Skånska Carabinier Regementet Gustaf Stockman så har jag vid detta tillfälle icke bordt honom förgäta. Jag förordnar derföre at efter min död skall för dess räkning afsättas ett stående Capital af ett tusende / 1000 riksdaler banco, hvilken ... af Sterbhusets behållne medel genast utgå och i ... egendom til hans säkerhet intecknas."