Sofia Matilda Salée , 18191883 (aged 64 years)

Name
Sofia Matilda /Salée/
Note

Ur födelseboken sid 312:"Husaren Gustaf Sale'es och dess hustru Fredrika Mierendorff dotter som kallades Sophia Matilda. Moderns ålder 33 år. Vittnen: Landsstatsvaktmästaren Mierendorf med dess hustru, Husar Corpral Bergling med fru, husarvaktmästaren von Blitter (?), vagnmakare Svensson jungfru Mierendorf dito, Botilda Hansdotter."

Sophia Mathilda, eller Mathilda Sophia var endast 7 år gammal när modern dog. Det är inte utrett om hon fick fosterhemsplacering eller annan omvårdnad. Mest troligt är att hon flyttade med sin far, som efter att ha blivit änkeman och tagit avsked från armèn år 1826. År 1829 har far och dotter sannolikt flyttat till Sjörup från Brågarp.

(24/5-95) På fråga lämnar släktforskaren Clary Kronkvist i Eslöv beskedet att hon ur hlf från Katslösa finner att Sophia år 1837 finns på Sjörup 15, att hon 1838 bor i Ystad, 1839 är hon åter i Sjörup och nu på prästgården i hela 3 år. År 1842 och 1843 finns hon antecknad på Kadesjö gods i Katslösa. I hfl 1845 S:t Petri i Malmö återfinnes Sophia med anteckningen att hon flyttat in från Katslösa år 1844. Av husförhörslängderna att döma förefaller Sofia Mathilda flytta omkring ganska mycket. År 1850 då hon kallas Mathilda Sofia Sale'n antecknas att hon är född 19 12/1 Mö. Kom fr Fosie 1847, där hon bara tycks ha bott ca ett år. Kom från S:t Petri 1846 och bodde på Fosie nr 2, vilket var ett rusthåll ägt av en M Möller i Malmö. Återkommen 1847 till hus nr 398 i S:t Petri. I en senare tillagd otydlig marginalanteckning återkommer namnet Möller. Varför ? Hon flyttat till nr 761 år 1851. Detta år får hon sonen Vilhelm.

Ur Malmö Rådhusrätts domstolsprotokoll, saköresförteckningen, 5 nov 1851, nr 651:"Pigan Sofia Matilda Sale' förpliktigades att för lönskaläga utgifva 32 öre till S:t Petri kyrka, och att enskildt skriftas." Det är högst osannolikt att Sophia skulle kunnat vara ens en tillfällig frilla till kronprins Karl vid tiden för konceptionen - i början av oktober 1850. Han förmäldes i juni med holländska prinsessan Lovisa och vistas inte i Malmö under de veckor konceptionen kan ägt rum. Kronprinsen fick däremot en dotter 1851 i äktenskapet. Efter ytterligare någon flyttning är inte sonen längre med henne utan finns på annan adress. När hon 1860 gifter sig med arbetaren Hans Andersson får den i fosterhem placerade gossen komma hem till henne igen. Maken dör dock efter bara två års äktenskap. Det kort äktenskapet förefaller blivit barnlöst. I bilaga till kyrkoboken finns ett betyg/intyg om Mathilda Sophia Sale'e. "Pigan Mathilda Sophia Sale'e å No 368 härstädes, som nu ärnar ingå äktenskap med Skomakare Gesällen Hans Andersson, är född i Malmö de 12 januari 1819, äger svag Christendomskunskap, har ordentligen begått J C H Nattvard. är till lefvernet wälfrejdad, utom att hon 1851 fått ett oä barn, samt mig veterligen fri från annan äktenskapsförbindelse än ofvannämnda, hvilket härmed attesteras. Malmö St Petri d 21 mars 1860. NPN Nordborg, tf Stads-Comminister."