Per Andersson , 1804

Name
Per /Andersson/
Name suffix
Åbo
Note

I hfl N Åkarp1836-40 antecknas att han inflyttade från Hörja 1831.

E-post: "Hjördis Nilsson" hjordis.nilsson@klippan.se Subject: Aqvilon Date: Sun, 22 Aug 1999 21:48:56 +0200

Hej! Du har verkligen fått Aqvilon inpräntat hos oss forskare. När jag ikväll läser igenom vad en grupp forskare för ett antal år sen kom fram till om Aggarp i Hörja socken får jag plötsligt syn på namnet. "Befolkningen i Aggarp 1813-1815 enl hfl: Nr 2: Gatehus Gustaf Aqvilon f 1769, h Karna Svensdotter f 1768, dotter Maria f 1800." "Per Andersson från Åkarp kom till Aggarp som 24-åring 1828, - tillträdande åbo - enl inflyttningslängden, sannolikt på Aggarp nr 2. Han vigdes samma år den 16/6 med torparen Aqvilons dotter Maria f 1800. Sonen Johannes föddes i Aggarp 1829, Elof 1831. Året därpå återflyttade Per Andersson med sin familj till Åkarp och övertog fädernegården. Flyttningslängden ger dem bästa betyg för mycket skickeligt leverne. 1838 köpte Per Andersson brukningsrätten till Tufve Jönssons hemman Aggarp nr 3, sålde en del 1840 till fadern Anders Persson, en del till svärfadern Gustaf Aqvilon och en del till torparen Sven Abrahamsson i Aggarp. Per Andersson tycks ha varit väl ansedd i Aggarp och blev ofta anlitad som ombud vid lantmäterisammanträden, tingsärenden o d. Någon processmakare var han inte."

Note

"1828 Juni 16 sammanvigdes Drängen Pehr Andersson från Aggarp samt Pigan Maria Eliasdotter därstädes."