Ernst Otto Johan Aquilon , 1857

Name
Ernst Otto Johan /Aquilon/
Name suffix
Major
Note

Underlöjtn vid Norrlands art:regem -76, löjtn Göta art:regem -79, "besigtningsofficer vid Finspong 1880", kapt vid Norrlands art.reg -93,i reg reserv 1910, major i armen 1911. Ledam i KrigsVet Akad 1907. Belönad med bl a Svärdsorden. Ur Hultander, C: BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR FRÅN KARLBERG hämtas bl a följande anteckning: "Aquilon, E O J furir vid Upplands regemente 1873 utexaminerad 11 nov 1876, transport till Göta artillerireg 1877, löjtnand 1880."