Otto Julius Aquilon , 18181867 (aged 49 years)

Name
Otto Julius /Aquilon/
Name suffix
Styckjunkare
Note

Officer Han blir tydligen ägare till en mindre gård genom köp från fadern, som dock tycks haft ett långvarigt inflytande över ägandet.

Arkivdokument: 40:47 Beskrivning till karta över trakten kring Hartviks i Ganthem 19/9 1837 uppr. av J. O. Aquilon. 40:48 Köpekontrakt 6/7 1840 enl. vilket kapten J. O. Aquilon till sin son serg. Otto Julius Aquilon försäljer 7/32 mtl. Hartviks. (avskrift). 40:49 Utdrag av SH. inteckningsprotokoll 16/1 1856 37 ang. försäljningar 7/32 mtl. Hartviks. 40:50 Brandstodsfört. 10/11 1856 å N. Hanséns 7/32 mtl. Hartviks undertecknat av J. O. Aquilon. 40:51 Dito 13/10 o 27/10 1862. 40:52 Dito 4/11 1863. 40:53 Fört. Över arrendatorsavgifter 1866 vid Hartviks uppr. av auktionsförrättaren Berenström enl. auktionsprot. 7/5 1864. 40:54 Gravationsbevis 10/1 1865 å J. N. Hanséns mtl. Hartviks.