Jonas Eriksson Högvall , 16621729 (aged 67 years)

Name
Jonas Eriksson /Högvall/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

Till Karlstads skola och gymnasie student i Uppsala 29 sep 1680, prästvigd 1685 nådårspredikant efter sin faders död samma år.

KÄLLOR: Edestam: Karlstad stifts Herdaminnen 13. /sid 245.