Michael Hansson Törne , 16381694 (aged 56 years)

Name
Michael Hansson /Törne/
Name suffix
Just.borgmästare
Note

Student i Uppsala oktober 1660, auskultant vid Stockholms rådhus-och kämnärsrätter. Aktuarie 11 okt 1665, notarie i byggnings-och ämbetskollegium 1669. Notarie vid rådhuset 12 maj 1673 och rådman 1677. Riksdagsman åren 1678, 1680, 1682 och 1693. Handelsborgmästare 3 feb 1683 och justitsieborgmästare den 13 april 1692.

Enligt Karlstads herdaminnen skall Michaels hustru hetat Brita Tomasdotter, detta motsägs av både Örnberg och Anrep.

KÄLLOR: Örnbergs Svenska Ättartal för år 1891 sid 433. Svenska Adelns ättar-tavlor, Gabriel Anrep, Törnflycht.