Harald Lybecker , 16491714 (aged 64 years)

Name
Harald /Lybecker/
Name suffix
Bergmästare
Note

Född vid Stora Kopparbergs gruva; Brukande Bergsman 1671; Geschworner vid Sala silvergrufva 1672 och vid Stora Kopparberget 1648; Bergmästare derst. 1691; Tillika Assessor i Bergs-kollegium 1692; kommisarie vid Bankokontoret i Stora Kopparbergs län 1693; Adlad 1709 3/10 (äldsta sonen 1719 introd. under N:o 1445); Bergs-Råd 1713;död 1714 16/1 och begraven i Falu stads kyrka. Han uttänkte och i verket stälde åtskilliga nya påfund till kopparhandteringens lättande, drift och vid makthållande, utom annat till bergsverkens förbättring; har sluteligen författat en handskriven berättelse om Stora Kopparbergs gruvor. Gift i Sala med Emerentia Runsvik som dog efter 20 års sängliggande; dotter av Landskammereraren i Södermanland

KÄLLOR: Svenska Adelns ättar-tavlor, Gabriel Anrep. Svenska Släktkalendern 1967.