Hans Philip Lybecker , 16081672 (aged 63 years)

Name
Hans Philip /Lybecker/
Name suffix
Assessor
Note

Född i Alt-Lenningen i Braun-Schweigska landet. Page hos Greven af Oberstein 1620. Kom år 1622, på fadern kallelse, till Sverige. Inspektor över Garpensbergs koppargruvor och bruk i Dalarna 1630. Bergsskrivare vid Salberget och Bergmästare över alla järnverk i Sverige 1633; Bergsskrifvare i Bergs-kollegium 1637; Bergmästare över Westerbottens och Piteå silverbruk s. å. , vid Stora Kopparberget 1644 och över Norrländska bergverken 1646; Tillika Borgmästare i Fahlun 1647; Derjemte Bergmästare vid Nya Kopparberget 1650, Vilken syssla han avstod 1657; Avsked från Bergmästare- och Borgmästaretjänsterna 1668; E. o. Assessor i Bergs-kollegium 1669; Ordinarie Assessor derst. 1670. Han efterlämnade i handskrift Berättelser och Handlingar, rörande Stora Kopparbergs gruva. Gift 1:a med Christina Schmidt, från vilken ha skilde sig; dotter af Bruksförvaltaren vid Garpenberg, Välborne Otto Henric Schmidt, 2:a med Britta Haraldsdotter; dotter av Bergmästaren vid Stora Kopparberget Harald Olofsson och Anna Diedricsdotter.

KÄLLOR: Svenska Adelns ättar-tavlor, Gabriel Anrep. Svenska män & kvinnor, sid 150. Svenskt biografiskt lexicon 24, sid 433.