Casper von Witten , 1659

Name
Casper /von Witten/
Name suffix
Kapten
Note

BIOGRAFI: Ur Elgenstierna: Casper Witte, adlad von Witten af Stensjö, till Stensjö, Långkvarn och Fiskaby alla i Svenarums sn, vilka han fått i donation och för sina gamla krigstjänster och ålderdomssvaghet fått förbättrade 1649 30/1 under Norrköpings beslutsvillkor. F i Holland, inkom till Sverige och blev sist kapten; adlad 1/3 1649 (introd. s.å. under nr 432, vilket senare ändrats till 450). Han upplät 19/12 1653 sina förläningsgods i Svenarums sn till mågen Hillebard.

DÖD: 1659 utan söner och slöt således själv sin adl. ätt på svärdssidan. Begraven på Svenarums kyrkogård, där hans och hans frus gravsten med deras namn och vapen uthuggna ses; en sorgefana, också med namn och vapen uppsattes i kyrkans kor.

KÄLLA: Elgenstierna: Svenska Ättartavlor, sid 827.