Erik Axelsson Hillebard , 1676

Name
Erik Axelsson /Hillebard/
Name prefix
Överstelöjtnant
Note

Källa: Elgenstierna, sid 544, tab 9 och sid 602, tab1.

BIOGRAFI: Från Svenska Ättartavlor: Erik Axelsson, adlad Hillebard ( uppgives vara naturlig son till landshövdingen Axel Axelsson Stålarm och Elisabeth Ramin) till Torarp och Katrineholm i Svenarums sn (Jönk.) samt Denningarum i Broby sn (Krist); kom 1612 i tjänst ; var löjtnant vid Östgöra infanterireg 1627, kapten där 1628, kapten vid Jönköpings regemente 1629, regementskvartermästare där 1642, adlad 23/5 1646 ( introd. 1656 under nr 629); major 1647, överstelöjtnant 1661 2/4, kommendant i Kalmar 1661 20/7.

E-mail From: "Karin Mosesson" mosesson.thomaeus@swipnet.se To: rossi@telia.com Subject: Aqvilon Date: Sat, 4 Dec 1999 16:32:24 "Forskarvän, Med stort intresse har jag läst Din artikel i senaste numret av Släkthistoriskt Forum om Fredrik Aqvilon. Du nämner där en arvtvist där "probsten Petrus Thomae" i Osby är part i målet. Petrus Thomaeus är min FFF FFF (se bl a Släkten Thomaeus, Thomé, Thomée & Adelsköld, 1986, sammanställd av mig).Petrus son Andreas Thomaeus, k prost i Ravlunda var gift med Maria Sofia Dunckler, dotter till råd- och handelsmannen i Kristianstad Jöran Dunckler och dennes andra hustru Margareta Sofia Johansdotter (Cronman). När Göran D dog innehade han bl a frälsehemmen Bonnarp och Möllarp i Broby sn, som tidigare ägts av överstelöjtnanten Erik Axelsson Hillebard. På Möllarp bodde troligen vid pass 1700 en cornet Eketrä."

När Skåne blev svenskt, kom en del svenska officerare att förvärva jordegendomar i detta landskap. Ett stort antal planerades så msåningom på de skånska gårdarna under Karl XI:s tid. En betydande man, vars namn man ser i jordeböckerna, var Erik Hillibard, ägare till bl a Denningarum och Bassarp. Efter en meriterande militärtjänst under 30-åriga kriget blev han kommendant i Kalmar.

Att Erik A:son Hillebard innehade flera gårdar i Göinge härad under en period framgår av en artikel i Göinge Hembygsförenings Årsbok 1964 av Jarl Hemberg,' Den skånska jordrevolutionen'. Framförallt genom köp hade överstelöjnanten Erik "Hillebård" kommit i besittning av följande gårdar. Osby socken

  • nr 3 Marklunda. 3/4 mantal skatte Loshult socken
  • nr 1 Boohult, - nr 8 Loshult, - nr 1 Marestorp, - nr 1 Lindhult, - nr 1 Ålekulla. Summa 3 mantal. Glimåkra socken
  • nr 1 Högsma, - nr 1 Tåkarp, nr 1 Drakeberg, - nr 1 Gunnarp, - nr 1 Egeröd, - nr 1, 2 o 3 Hönninge, - nr 1 Övrid, - nr 1 Sandröd, - nr 1 Norreved, -nr 4 o 5 Killinge, - nr 1 Rumperöd. Summa drygt 6 mantal. Broby socken
  • nr 1 Bassarp. År 1684 drogs alla gårdarna in till kronan vid den stora reduktionen som då genomfördes. Gårdarna drevs som utsocknes frälse till hans egen sätesgård Denningarum. Denna frälsegård hade överste Hillebard köpt av dansken Christer Lunds arvingar och år 1668 förvärvat generalguvernör Gustaf Banérs brev på säterirätten. Under "Deinigarum" fanns fem "ugedagshemman", som skulle förse Denningarum med ett dagsverke i veckan; Karstorp, Snöarp, Möllarp, Brunnstorp och Hemmestorp.

DISKUSSION: Kommentar: Uppgiften om "naturligt son till Axel Stålarm" har inte kunnat bekräftas av Kai Thurfors som i e-brev meddelat följande: ar borstat dammet från några gamla papper. När jag (på min frus sida) 1976 nådde fram till Hillebard och Stålarm via Erik Axelsson Hillebard och dottern Beata, så letade jag på diverse ställen. Enligt Jully Ramsay är Erik Axelsson Hillebard son till Axel Axelsson Stålarm och Elisabet Ramin. Men när jag studerade rullor i Krigsarkivet finns Hillebard första gången som löjtnant 1627. Hans uppgivna fader Axel Axelsson Stålarm är fänrik 1625 och löjtnant 1629. Någon Elisabet Ramin eller annan Ramin finns inte någonstans. Riddarhusgenealogen i Helsingfors var mycket tveksam till Jully Ramsays uppgifter. Han skrev: "Jully Ramsay ingenting visste om Erik Hillebards börd utan blott angav, vad Anrep meddelade. Källan är alltså de gamla riddarhusgenealogerina och det obetydliga värde som de har i fall av denna art. Elisabet Ramin är därför inte mer belagd än den påstådda fadern." Samma svar från svenska riksarkivet. "Ramsays uppgifter från Anrep torde dock vara, såsom ni även förmodar, rätt betänklig, då Axel Axelsson Stålarm är född i början av 1600-talet. (Hans far Axel Eriksson Stålarm gifte sig 1598). Enligt Anrep kom Erik Axelsson Hillebard i kronans tjänst redan år 1612. ... Några uppgifter om släkten Ramin har efter gjorda efterforskningar inte hittats i riksarkivet i Jully Ramsays samling eller i Biographica-samlingen." Jag gav upp. Tänker väl ta vid igen när tid finnes (har ett par år till pension), men utsikterna att få klarhet är nog inte stora. Som jag ser det är det sannolikt att Hillebards härstamning är en ren fiktion för adelsbrevet. Så anor uppåt från Erik Axelsson Hillebard blir nog tyvärr rena gissningar.