Frans Raaf , 1746

Name
Frans /Raaf/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

Prv till Finja 1722. Då han efter tio års tjänstgöring tyckte sig ha väntat alltför länge på befordran, anhöll han hos konsistorium att få veta om ha vid 40 års ålder och och efter lång tjänst "ingen fortkomst kunnat vinna". Först år 1741 blev han kyrkoherde i Äspö. Gifte sig s å med företrädarens dotter.

I Önnestads födelsbok antecknas studios Frans Raaff som dopvittne vid några tillfällen under 1718.