Per Nilsson Raaf , 1726

Name
Per Nilsson /Raaf/
Name suffix
Klockare
Note

Klockare i Önnestad. Efterträddes av svärsonen Elias Aquilonius. Hade ytterligare en svärson som var klockare i Vankiva. En son blev präst i Finja och Äspö. Han tjänade länge som klockare i pastoratet men tycks inte ha svarat för spelandet i Önnestads kyrka.

*Lunds Domkapitel DIIe:16 #46 (klockarehandlingar). (tyvärr bara bitar, men jag tror att man får ett sammanhang i alla fall). "d. 22/6 1726 ... Emedan klåckare vid Önnestad församling välförståndige Pähr Nilsson Raff här ... överlåta klåckare lägenheten till Elias Qvilonius som här uti 4 åhrs tid tiänt för substitut uti klåckarens svaghet ... att han må blifva klåckare vid Önnestad församling....... fattiga klockarens hustru, döttrar blifwa vid brödet Conserverad.... ... Hr Magni Aqvilonius som uti 42 åhr har varit vår lärare och själasörjares son.... ... jag med stor fattigdom har tient för klåckare här vid Önnestad församling sedan år 1689 ... jag har uppnådt 74 åhr och nu långvarig sjukdom. ... ... Elias Aqvilonius kan conservera mitt hus.... Önnestad d.12 juni 1726. Pär Nilsson Raaf."

Den gamle klockaren kände uppenbarligen döden närmade sig i sin omsorg om familjens och klockarämbetets framtid. Han dog också tre månader senare.

DÖD: Dödsnotisen:"Den 16 trinitatis begrofs klåckarn vid församlingen Pähr Nilsson Raaf in conuiigio 36 åhr ..beri 12, mort d 12 sept åtas 71 åhr."