Carl Jakob Hofverberg , 18021883 (aged 81 years)

Name
Carl Jakob /Hofverberg/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

Magister 1826,pv 1832,kyrkoherde o prost i Barsebäck - samma som fadern -. Var i likhet sin fader flitig arkeologisk samlare. Med honom upphörde namnet Hofverberg i Barsebäcks pastorslängd. Pastoratet hade oavbrutet under 170 år innehafts av fyra generationer från far till son. Omväxlande partonellt och konsistorielt, skulle det år 1835 tillsättas av konsistorium. För att Carl Jakob, då ung präst, skulle vara säker om förslag, lät hans släkting biskop Faxe meddela prästerskapet om sin önskan att ingen skulle tävla med Hofverberg. Vinken åtlyddes och två kyrkoherdar uppsattes jämte honom för syns skull på förslaget. Ur herdaminnen. Han var kollega i Ystad och predikobiträde. Tillträdde sitt pastorat 1838. Ur Ystadiana 1932. En interiör med hans möbler från Barsebäck finns på Landskrona museum.