Johan Vilhelm Nils Schlyter , 18431931 (aged 88 years)

Name
Johan Vilhelm Nils /Schlyter/
Name suffix
Länsman
Note

Kronolänsman i Onsjö och Frosta härad efter att ha avlagt kameralexamen 1863 i Lund. Tjänstgjorde på kronofogde- och länsmanskontoret i Färs härad där han blev tf kronolänsman till 1869 då han kom till Onsjö hd och 1871 till Frosta hd. Han innehade kronoläsnmansbostället Slogstorp i Hammarlunda socken i M-län. Begärde avsked från 15/10 1910, fick förtjänstmedaljen "För Nit och Redlighet i riktes tjänst" några dagar senare. LANDSSTATEN M o L-län sid 221.