Alfred Johan Andersson Fridell , 18831937 (aged 54 years)

Name
Alfred Johan Andersson /Fridell/
Name suffix
Poliskommissarie
Note

Efter folkskolans slut 1895 tycks Alfred Andersson Fridell arbetat hemma i Istorp. Han sökte sig till en militär utbildning år 1900 och kom den 1 nov till Upplands artilleriregemente, där han år 1903 avlade underofficersexamen och fortsatte som sådan till 31.10 1906, då han beviljades sergeants avsked. Den 7 jan 1907 blev han antagen till extra poliskonstapel vid Malmö Poliskår och den 1 jan 1908 var ha ordinarie.
Det är i Uppsala Alfred blir pappa första gången. Han träffar här Augsuta Bernardina Ståhl som är piga hos en familj på Dragarbrunnsgatan 75. Barnets föds dock i Nora bergs församling, moders egentliga hemort.

Han tjänstgjorde genom åren på olika avdelningar inom polisen som centralpolisavdelningen, detektiva avdelning och distriktspolisen. År 1914 fick han tjänst i Skurup som poliskommissarie och allmän åklagare, men lämnade tjänsten redan efter en månad p.g.a. "för litet verksamhetsfält" och återgick till malmöpolisen. År 1920 i oktober blev han av justitiekanslersämbetet utsedd till tillförordnad stadsfiskal i Malmö. Året därpå blev han tillförordnad krigsfiskal vid Kronprinsens husarregementes krigsrätt.

Alfred Fridells utbildnings- och tjänstgöringsbetyg gav honom mycket goda omdömen och rekommendationer allt från folkskolan via den militära tiden över hela den polisiära karriären. Han var uppenbart en energisk person med stor arbetskapacitet och som med sina skiftande erfarenheter skaffade sig stort förtroende hos det svenska rättsväsendet. Detta gav honom också flera möjligheter att studera polisarbetet såväl i Köpenhamn som i Stockholm inför omorganisationer av polisväsendet i Malmö.

Våren 1922 var det dags för Alfred att söka en ledig poliskommissarietjänst i Malmö. Han blev också utnämnd, men en kollega överklagade tillsättningsbeslutet med hänvisning till sin längre tjänstgöringstid. Poliskammaren gav dock Alfred Fridell sitt fulla stöd och påpekade särskilt hans breda erfarenheter och kunskaper och goda ledaregenskaper. Kollegans överklagande tillbakavisades och Alfred Fridell blev poliskommissarie i Malmö.

Alfred tycks vara en bekräftelse på den inverkan en man i uniform kunde ha på dåtidens kvinnor. En kärleksaffär med Dagmar Andersson sommaren 1912 ledde till en graviditet, som han inte kunde slingra sig ur. Dagmar vistades i Amerika när hon upptäckte att hon var gravid. Efter ett par månader återvände hon till Sverige och i Dagmars sjunde graviditetsmånad vigdes paret. Två månader senare på Alfreds 30 års dag föddes sonen Bertil. Men det skulle långt senare visa sig att Alfred våren 1912 haft en tillfällig förbindelse med annan kvinna i Malmö som 21dec födde en dotter - Gunborg Alfrida. Alfred hade uppebart stort kvinnotycke för redan den 24 aug 1905 hade han fått en son - Erik - som senare vistades en tid i Alfreds familj. Men det var inte nog med det; samma år den 20 nov föddes en flicka i Nora - Mary Viola Ståhl, som också var ett resultat av Alfreds flerfaldiga kvinnoaffärer.

Som militär vid Upplands artilleriregemente underhöll åtminstone två kvinnor 1904-1905 och när han något år senare blir polis i Malmö är två andra kvinnor objekt för hans intensiva uppvaktning årminstone 1911-1912. Det är svårt att tro att han "gått i ide" mellanliggande år. Ingen skulle bli förvånad om det skulle "dyka upp" ytterligare något barn till Alfred Fridell. Moderna tiders släktforskare är ganska duktiga på att spåra okända fäder nu för tiden.