Jacob Ersson Hörn , 16621736 (aged 74 years)

Name
Jacob Ersson /Hörn/
Note

Salig mäster Jacob Eriksson Hörn ifrån Hedkärra vars andelösa lekamens jordafärd var på denna söndag morgon behedrat och bevistat hava denna vår christendoms broder är hit till världen född av ärliga och christeliga föräldrar år 1662 vid Bartholemusmässotiden i Gunnilbo vid Färna bruk. Fadern var fordom Bälgmakaren välförståndig Erik Ersson modern Gudfruktiga och ärliga hustru Catharina Hansdotter............................................. men sedan begivit sig i lära vid det hammarverket och där under för sin troget flit och redelighet förvärvat sig under.................................vackra vittnesbörd..................,trädde han på sitt 22 ålders år uti ett christeligt äkta förbund med sin nu i stor sorg kvarlåtne K: hustru ärliga och Gudfruktiga hustru Sara Larsdotter ifrån Färna, med henne han kärt sammanlevat uti 52 år är av Gud välsignad med 9 barn, 6 söner och 5 döttrar, 1 son och 2 döttrar äro före i herranom saligen hädanskilda men 5 söner och 1 dotter efterleva,......................................................... lät han den 1 aug med herrans heliga nattvard avled den 7 aug om morgonen levat uti 74 år Templ 5 Cr Paup 1 Cr