Lusse Nicklasdotter , 1748

Name
Lusse /Nicklasdotter/
Note

Av allt att döma var hon halvsyster till Sven Niclasson i Boana, vilken avled 1718 (Vånga dödbok 1718, sid 94 (L1a)). Fadern uppges vara Niklas Bengtsson i Lönsboda, Örkened. Den 4/3 1700 bevistade Sven halvsystern Lusses dotters dop i Vånga kyrka, vilket styrker riktigheten av att de var i släkt. Rent hypotetiskt avled Lusse Niklasdotter inte förrän 1748. I Vånga dödbok (1748 sid 224) noteras att en inhyses änka i Skärsnäs, vid namn Truen avlidit den 13/6. Det är möjligt att prästen tagit fel på namn. Notises korthet och utelämnande a änkans efternamn, tyder på att prästen haft föga visshet om hennes omständigheter.

KÄLLOR: Majores Andreae Nikolai Vangensis av Anders Perlinge. Not 92; Kristianstads län, mantalslängder 1728 (Kammararkivet)