Lars Birgersson Siöblad ,

Name
Lars Birgersson /Siöblad/
Name suffix
Fogde
Note

Adliga ätten SIÖBLAD nr 75 Gammal frälsesläkt, introducerad 1625, utdöd sannolikt 1717.

Lars Birgersson, Flättna i Nikolai sn Södermanland. Väpnare 1480; var häradshövding i Jönåkers härad 1493 -- 1496; var 14/4 1499 Sten Stures fogde på Nyköpingshus; levde ännu sept 1509, då han sålde sin gård Furusjö i Hovs sn Östergötland till sin styvson Olof Ivarsson. Död före 1524. Han är förmodligen identisk med Sten Stures sven Lasse Birgersson, vilken lär något liknat hrr Sten, och som efter dennes död 14 dec 1503 i Jönköping på hemresa från Danmark tillsammans med Hemming Gadh, då det för Gadh gällde att så länge som möjligt hemlighålla herr Stens död, fick påtaga sig den avlidnes kläder, ringar och riddarkedja, och sålunda föreställande riksföreståndaren livslevande åtfölja Gadh på dennes fortsatta resa från Jönköping.

Källa: Elgenstierna, nr 75, sid 278, tab 1.