Anders Eriksson Rosenstråle , 1602

Name
Anders Eriksson /Rosenstråle/
Name suffix
Ryttmästare
Note

Anders Eriksson till Skattna (1573) i Kullerstads sn, Slestad i Slaka sn och Borggård i Hällestads sn, alla i Östergörland. Fänrik vid Östg. ryttare 1570-73, underskrev riksrådets och adelns beslut i Sthlm 1582 ang Strömsholms län och ständernas förnyelse och förklaring av arvsföreningen 1590; rustade två hästar under Östgötafanan 1587-89, ryttmästare. Död 1602 "när herredagen stod i Stockholm" Begraven i Kullerstads kyrka.

Källa: Elgenstierna sid 526, tab 15.