Anders Magnus Eketrä , 1663

Name
Anders Magnus /Eketrä/
Name suffix
Överste
Note

Ur Rudelius: Kalmar regementes historia, sid 158 finns en del noteringar om AM Eketrä: "Fänrik 1683 10/8. Blev som fänrik vid överstelöjnantens komp. enl K M:ts resolution 1689 8/4 "för begången duell dömd från tjänsten." Ägde 1685-88 Sandsjöryd i Åseda s;n G-län. Det förefaller som Eketrä kan varit avskedad från tjänsten en tid men tagen till nåder igen eftersom han sedermera benämnes överste. Hetsigt humör tycks vara ett karaktärsdrag hos Eketräfamiljen. Se ant om Fredrik Aqvilon.

Källa: Elgenstierna, sid 543, tab 4. Rudelius: Kalmar regementes historia, sid 158