Fredrik Muhs , 16581718 (aged 59 years)

Name
Fredrik /Muhs/
Name suffix
Kryddhandlare
Note

Från AU Isbergs Malmö Stads Kyrkor - i vilken den finns åtskilligt genealogiskt material från Malmö - finns några intressanta anteckningar. Fredrik Muhs som var född i Lybeck kom till Malmö 1688 vid 29 års ålder och slog sig ner som "Gewurtzhändler" - kryddkrämare. Han gifte sig redan 1689 och fick med hustrun flera barn. I Magistratens protokoll kan man 14 jan 1689 finna att provinsialapotekaren Christoffer Deiterich klagar över det intrång Muhs gör i hans apotekarverksamhet genom att i sin kryddhandel försälja sådan "Saker som Olieteter, som af Apotheken entel:n bör hämptas," och vid vilket tillfälle Magistraten förbjuder Muhs att driva handel med sådana varor, vid äventyr av konfiskation och böter. Hans hörsamhet är inte utredd, men kryddhanddeln tycks gå bra. Han blir med tiden förmögen i ett donationsbrev per 24 juni 1710 till Caroli kyrka 150 daler, varav den årliga räntan skall användas till avlöning av stadskomminister. Han avled 1718 och lämnade i arv till svärsonen gården nr 603, II, i kvarteret nr 49 Oskar sid Stortogets södra sida, där denne senare inrättade ett apotek. Som säkerhet för donationen lämnade Muhs pant i sitt på hörnet av Drottningtorget - "klienen Markt" - och Norregatan under nr 774, II, i kvarteret nr 9 Österport belägna hus. I ELBOGEN 1989 finns en artikel om Fläkta Örns apotekare och där kan man bl a förstå att svärsonen Thomas Arndt bidrog troligen till Muhs framgångar som kryddhandlare - vilket antagligen var ett inofficiellt apotek.

Merparten persondata hämtade ur AU Isbergs Malmö Stads Kyrkor, som innehåller åtskilliga kompletta släktutredningar över malmöfamiljer, som av något skäl donerat pengar till kyrkan.